Экономический лицей Киев, Украина

спеціальність "право" ("ПРАВОЗНАВСТВО")

Що ж таке спеціальність "ПРАВО"?

Напрям підготовки: 08 "Право"
Cпеціальність: 081 "Право"
Освітньо-професійний ступінь: "фаховий молодший бакалавр"
Кваліфікація: юрист

Вступ на основі: базової срередньої (9-ть класів) та повної середньої (професійної) освіти (11-ть класів), або на основі рівнів: квалфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр тощо з іншої спеціальності.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів освіти ОКР - "молодший спеціаліст" (до 2019 року).

- Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів освіти ОПС - "фаховий молодший бакалавр (з 2020 року).

- Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 081 Право. (вводиться в дію з 2024/2025 навчального року)

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Сфера діяльності фахівця з права пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного та народного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури.

Фахівець-правознавець повинен вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження; давати кваліфіковані висновки та консультації.

Високий рівень професійної культури дозволяє фахівцю-юристу пропагувати правові знання і здійснювати правове виховування громадян, проводити роботу з дотримання законності, зміцнення правопорядку.

Диплом із правознавства дає можливість здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, працювати в установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, займати посади юрисконсульта, інспектора митної, кадрової, податкової служби, спеціаліста органів РАГСу.

Юристи потрібні завжди і всюди. Тим більше тепер, коли ми будуємо правову державу.

МАЙБУТНЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Сфера діяльності фахівця з права потребує майстерного вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідного рівня професійної культури. Фахівець-юрист повинен уміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативно-правові акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження, давати кваліфіковані висновки та консультації.

Високий рівень професійної культури дозволяє фахівцю-юристу пропагувати правові знання і здійснювати правове виховання громадян; проводити роботу з дотримання законності, зміцнення правопорядку.

Наші випускники мають право:

 • працювати помічником у адвокатських обьеднаннях;
 • працювати в судових установах, правоохороних органах;
 • займати посади юрист-консульта, інспектора митної служби;
 • займати посади спеціаліста РАГСу та кадрової служби тощо.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ У КОЛЕДЖІ
Дисципліни рівня «молодший спеціаліст» («фаховий молодший бакалавр»)

Нормативні дисципліни

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

 • Основи філософських знань
 • Культурологія
 • Фізичне виховання
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (англійська - за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Історія України
 • Соціологія
 • Екологія
 • Основи економічної теорії
 • Безпека життєдіяльності

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

 • Юридична деонтологія
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Конституційне право України
 • Державне право зарубіжних країн
 • Адміністративне право
 • Фінансове право
 • Цивільне та сімейне право
 • Кримінальне право
 • Трудове право
 • Екологічне право
 • Кримінальний процес
 • Цивільний процес
 • Криміналістика
 • Міжнародне право
 • Основи інформатики й обчислювальної техніки
 • Охорона праці
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування
 • Аграрне право
 • Основи римського приватного права
 • Професійна етика юриста
 • Адміністративна відповідальність
 • Житлове право
 • Адвокатура України
 • Господарський процес
 • Нотаріат України

Вибіркові дисципліни:

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу:

 • Правові системи сучасності
 • Правові основи інвестиційної діяльності
 • Біржове право
 • Банківське право
 • Міжнародне приватне право
 • Юридична конфліктологія
 • Екологічне право
 • Судова медицина
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінологія
 • Право соціального забезпечення
 • Податкове право
 • Митне право
 • Комерційне право
 • Юридична психологія
 • Організація роботи з кадрами
 • Судові та правоохоронні органи

Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія Миколаївна
Директор

детальніше>>


Наконечна Тетяна Володимирівна

Наконечна Тетяна Володимирівна
Заст. директора з навчально-виховної роботи

детальніше>>


Зільбер Дмитро Олександрович
Заст. директора з адміністр-фінансових питань

детальніше>>


Башкірова Наталія Олегівна

Башкірова Наталія Олегівна
Керівник відділення дошкільно-позашкільної освіти

детальніше>>