Экономический лицей Киев, Украина

правила оформлення письмових робіт

Методичні рекомендації та вимоги до оформлення курсових проектів, дипломних проектів (робіт), реферативних доповідей (рефератів) тощо.

________________________________________________

Положення "Про заходи щодо запобігання академічного плагіату та дотримання академічної доброчестності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої (професійної, доуніверситетської, фахової передвищої) освіти в Політико-правовому коледжі "АЛСКО".

________________________________________________

- При написанні будь-яких письмових робіт наголошуємо на обов'язковість дотримання і виконання вимог статті 42 "Про академічну доброченність" Закону України "Про освіту", посилання на статтю закону...
Невиконання вимог ст. 42 вказаного Закону України, при написанні будь-яких письмових робіт здобувачами освіти під час навчання, може призвести до серйозних правових наслідків.


_______________________________________________

Увага студентів випускного курсу!
Затверджено новий зразок титульного листа Дипломного проєкту (роботи). Просимо всіх студентів врахувати зміни оформленні дипломної роботи:

_______________________________________________________________________________________________

Увага! із 28 жовтня 2021 року коледж підключено до акредитованої МОН України системи перевірки письмових робіт студентів (курсові та дипломні проєкти) -  StrikePlagiarism.com, що рекомендовано МОН України для використання закладами освіти.

До захисту будуть допущені роботи, що пройдуть перевірку через вказану вище систему. Перевірка проводиться централізовано через акаунт коледжу шляхом перевірки єлектронного файлу із текстом письмової роботи у форматі DOC,  DOCX чи  PDF, що надсилаються на пошту коледжу alsko-homework@ukr.net у встановлені строки.

Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія Миколаївна
Директор

детальніше>>


Наконечна Тетяна Володимирівна

Наконечна Тетяна Володимирівна
Заст. директора з навчально-виховної роботи

детальніше>>


Зільбер Дмитро Олександрович
Заст. директора з адміністр-фінансових питань

детальніше>>


Башкірова Наталія Олегівна

Башкірова Наталія Олегівна
Керівник відділення дошкільно-позашкільної освіти

детальніше>>