Экономический лицей Киев, Украина

План студентських конференцій

План студентських конференцій на 2019-2020 навчальний рік.

1) Міжнародна студентська наукова конференція "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації". 08.05.2020, м. Одеса

2) Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права". 07.05.2020, м. Полтава

3) Міжнародна конференція "Реалії та перспективи разбудови правової держави в Україні та світі". 29.05.2020, м. Суми

4) ІІ Науково-практична конференція "Пріоритетні напрямки модернізації системи права". 15.05.2020, м. Запоріжжя


План студентських конференцій на 2017-2018 навчальний рік.

1) VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі". м. Житомир.
19 квітня 2018 року. Детальніше за посиланням...

2) Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл на тему: Міжнародні засоби захисту прав та свобод людини і громадянина: Україна і світ.
06 березня 2018 року на базі Університету ДФС України. Детальніше за посиланням...


Архів студентських конференцій за 2013-2016 рр.

1) Міністерство юстиції України та Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України за підтримки Університету банківської справи Національного банку України організовують «II ВСЕУКРАЇНСЬКУ ОСІННЮ ПРАВНИЧУ ШКОЛУ»,  яка буде проходити 11 – 15 вересня  2013 р. на базі Севастопольського інституту банківської справи університету банківської справи Національного банку України.

Мета школи: підвищення практичних та теоретичних знань молодих юристів в галузі права, самореалізація наукового, творчого, організаційного потенціалу молоді, створення умов для організованого дозвілля та спілкування молодих правників з практиками, налагодження співпраці між юридичними студентськими організаціями.

Школа буде проводитися в форматі серії теоретичних та практичних майстер-класів від відомих юристів, адвокатів, суддів та професійних тренерів з особистого розвитку.

Для участі запрошуються: активні студенти-юристи, керівники та актив юридичних клінік, члени студентського самоврядування юридичних навчальних закладів та факультетів, молоді юристи. Прохання направити заявки на участь до 7 вересня на е-mail   krmj-region@ukr.net

Детальна інформація на сайті http://www.krmj.org.ua

Контактна Особа
Євген Которобай, заступник  голови КРМЮ України тел.: 093 733 47 88
е-mail   krmj-region@ukr.net

2) Міжнародна науково-практична конференція «КРИМІНАЛІСТИЧНІ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В СУДОЧИНСТВІ, ПРАВООХОРОННІЙ ДЯЛЬНОСТІ І КАДРОВОЇ РОБОТИ», яка відбудеться 22 листопада 2013 року на базі Київського університету права НАН України за ініціативою Союзу юристів України та юридичного фауультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Детальніше за телефоном організаторов: 095-806-90-74, Семаков Геннадій Семенович, Борисов Борис Іванович.

3) V Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», яка відбудеться 28 листопада 2013 року на базі Київського університету права НАН України. Детальніше:  http://kul.kiev.ua/mignarodni-konferenciji/v-mignarodna-naukovo-praktichna-konferencija-suchasni-problemi-pravovoji-sistemi-ukrajini.html

4) VІІ Міжнародна конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (співзасновники: Україна – Росія – Сербія – Азербайджан – Польща), яка відбудеться 26-27 грудня 2013 року на базі СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (м. Рубіжне, Україна).

Матеріали приймаються до 9 грудня 2013 року (файл з інформаційним листом можно отримати в адміністрації коледжу - координатор від коледжу заст.директора Зільбер Д.О.).

Конференція внесена до плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2013 рік (№ 601). План затверджено 22 січня 2013 № 1/9 - 38 (www.lnu.edu.ua/nd_ch/conference/1-9-38_1.pdf)

Передбачається розгляд широкого спектру проблем, в тому числі за такими напрямками:

Державне управління та право:

  • Інтернет як новий правовий простір
  • Державне регулювання інформаційної діяльності
  • Історія держави та права
  • Актуальні проблеми державного управління та права на сучасному етапі

Тези, опубліковані у збірнику матеріалів нашої конференції, можуть бути представлені для апробації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.

Секретар оргкомітету конференції - кандидат філосовських наук, доцент Кузьміченко І.О. 

Оргкомітет конференції (див. на сайті  http://conference-ukraine.com.ua)

5) Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ», яка буде проходити 21 березня 2014 року.

Керівник оргкомітету - Рижиков Вадим Степанович, доктор педагогічних наук, професор, Президент науково-дослідного центру інноваційних технологій, м. Кіровоград

Моб. тел. (050) 731-22-85; (067) 520-77-89; (093) 061-47-19
Е-mail: Vadr66@rambler.ru або innov_tehn@ukr.net

Детальніше про участь у конференції - в адміністрації коледжу.

6) Щорічна науково-практична конференція "Правовий світогляд: людина і право", м. Київ, 22 квітня 2014 року на базі Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Детальніше про участь у конференції - в адміністрації коледжу.

7) IV Міжнародна науково-практична конференція "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави", м. Київ, 26-27 березня 2014 року, на базі Інституту права Тамбовського державного державного університету ім. Г.Р.Держвина, під патронатом МОН України та факультету соціології і права НТУУ "КПІ".

Детальніше про участь у окнференції - в адміністрації коледжу.

Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія Миколаївна
Директор

детальніше>>


Наконечна Тетяна Володимирівна

Наконечна Тетяна Володимирівна
Заст. директора з навчально-виховної роботи

детальніше>>


Зільбер Дмитро Олександрович
Заст. директора з адміністр-фінансових питань

детальніше>>


Башкірова Наталія Олегівна

Башкірова Наталія Олегівна
Керівник відділення дошкільно-позашкільної освіти

детальніше>>