Экономический лицей Киев, Украина

Доступ до публічної інформації

09 травня 2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Політико-правовий коледж «АЛСКО» надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 39,
«Політико-правовий коледж «АЛСКО»

відповідальній особі з питань запитів на інформацію
(на конверті вказувати Публічна інформація);

(044) 483-69-68
alsko-college@ukr.net


Публічна інформація:

1. Статут приватного закладу вищої освіти ТОВ "Політико-правовий коледж "АЛСКО"

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

3. Наказ МОН України про переоформлення ліцензії на безстрокову

4. Відомості з сайту МОН України про право здійснення освітньої діяльності

5. Ліцензії на право здійснення освітньої діяльності та сертифікати про акредитацію

6. Положення про організацію навчального процесу в коледжі

7. Концепція розвитку коледжу на 2019-2014 рр.

8. Навчальний план спеціальності 5.03040101 "Правознавство" ОКР "молодший спеціаліст" (2015-2019 рр.)

9. Навчальний план спеціальності 081 "Право" ОКР "молодший спеціаліст" (2016-2020)

10. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів ОКР "молодший спеціаліст" за спеціальністю 081 "Право" напряму 08 "Право" (з 2016 р.)

11. Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040101 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право"


Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія Миколаївна
Директор

детальніше>>


Наконечна Тетяна Володимирівна

Наконечна Тетяна Володимирівна
Заст. директора з навчально-виховної роботи

детальніше>>


Зільбер Дмитро Олександрович
Заст. директора з адміністр-фінансових питань

детальніше>>


Башкірова Наталія Олегівна

Башкірова Наталія Олегівна
Керівник відділення дошкільно-позашкільної освіти

детальніше>>