Экономический лицей Киев, Украина

Доступ до публічної інформації

09 травня 2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Політико-правовий коледж «АЛСКО» надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 39,
«Політико-правовий коледж «АЛСКО»

відповідальній особі з питань запитів на інформацію
(на конверті вказувати Публічна інформація);

(044) 483-69-68
alsko-college@ukr.net

Перелік відомостей ТОВ «Політико-правовий коледж «АЛСКО», які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей,
які не містять ознаки публічної інформації.

1. У ТОВ «Політико-правовий коледж «АЛСКО» до публічної інформації з обмеженим доступом належить:

1.1. Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку, за їх бажанням, відповідно до передбачених ними умов;

1.2. Таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, лікарську, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

1.3. Службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

2. У ТОВ «Політико-правовий коледж «АЛСКО» не належить до публічної:

2.1. Інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

2.2. Інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

2.3. Внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності ТОВ «Політико-правовий коледж «АЛСКО» або здійсненням ним статутних, контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія Миколаївна
Директор

детальніше>>


Наконечна Тетяна Володимирівна

Наконечна Тетяна Володимирівна
Заст. директора з навчально-виховної роботи

детальніше>>


Зільбер Дмитро Олександрович
Заст. директора з адміністр-фінансових питань

детальніше>>


Башкірова Наталія Олегівна

Башкірова Наталія Олегівна
Керівник відділення дошкільно-позашкільної освіти

детальніше>>