Экономический лицей Киев, Украина

денне відділення

Підготовка молодших спеціалістів з права в коледжі здійснюється з 1997 року.

На денному відділенні одночасно навчається близько 200 студентів.

Педагогічний колектив денного відділення стабільний, забезпечений висококваліфікованими науковими та педагогічними кадрами, здатний якісно виконувати навчальні плани та програми.

Викладачами спеціальності є висококваліфіковані фахівці з вищою юридичною освітою провідних вищих навчальних та наукових закладів столиці. Більшість з яких є практиками з достатнім досвідом юридичної діяльності.

Навчальний процес за спеціальністю 081 "Право" напряму 08 "Право" здійснюють 30 викладачами, серед яких 2 доктори наук, 9 кандидатів наук, 12 викладачів вищої категорії, в тому числі викладачі-методисти, старші викладачі.

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст
Галузь знань 08  Право
Спеціальність 081  Право
Професійна кваліфікація юрист
Термін навчання 3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти
2 роки 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти,
2 роки (2 роки 6 місяців) на основі робітничої професії зі спорідненої спеціальності або з вищою освітою ОКР молодший спеціаліст-бакалавр інших напрямків.
Форма навчання Денна
Форма фінансування Контрактна (на підставі договорів із юридичними / фізичними особами)

Підготовка молодших спеціалістів з праваМетою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності, всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави.

Особливістю підготовки юристів у коледжі є не тільки надання ґрунтовних знань з усіх галузей права, але й тісний зв'язок з юридичною практикою.

На теперішній момент коледж має укладенні договори з навчальними закладами ІІІ-IV рівня акредитації про безперервну фахову освіту.

Випускники зі спеціальності «Правознавство» мають можливість продовжувати навчання у Київському університеті права НАН України, Академії адвокатури, Київському національному університеті ім.Т.Г.Шевченка, Національному університеті внутрішніх справ України, Київському національному економічному університеті ім.Гетьмана, де здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.

Молодший спеціаліст з права може займати такі посади:

 • консультант нотаріальної контори;
 • архіваріус;
 • інспектор приймальних і загальних відділів органів державної влади;
 • розпорядник суду;
 • секретар сільської, селищної і міської рад депутатів;
 • дізнавач;
 • молодший слідчий органів внутрішніх справ;
 • інспектор митної служби;
 • судовий виконавець Державної виконавчої служби;
 • спеціаліст І та ІІ категорії господарського суду;
 • помічник голови районного суду;
 • секретар суду, секретар судового засідання;
 • завідуючий канцелярією;
 • секретар-референт;
 • юрисконсульт підприємств, установ, організацій всіх форм власності;
 • спеціаліст податкової служби.

Молодший спеціаліст з праваНа заняттях студенти оволодівають не лише теоретичними знаннями з дисциплін, але і достатньо часу проводять на практичних заняттях. Завдяки забезпеченню необхідною матеріально технічною базою на основі сучасних досягнень юридичної науки, використання новітніх технологій навчання та контролю знань вони мають можливість використовувати на практиці теоретичні знання зі спеціальності. Прикладом можуть бути семінарські заняття у спеціалізованих кабінетах: кримінального, цивільного права, теорії держави та права, історії України та ін.

З метою поглиблення фундаментальної підготовки студентів працюють студентські гуртки. В роботі цих гуртків приймає участь до 60 % студентів. Щорічно проводиться тиждень предметної комісії, впродовж якої студенти приймають участь в олімпіадах-конкурсах.

Студенти денного відділення проходять практику у:

юридична освіта
 • Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при МВС України в Київської обл.
 • Районних управліннях МВС м. Києва
 • Центрі надання адміністративних послуг м. Києва
 • Районних судах
 • Київському міському центрі зайнятості

Перелік документів та умови вступу на денну форму навчання

Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія Миколаївна
Директор

детальніше>>


Наконечна Тетяна Володимирівна

Наконечна Тетяна Володимирівна
Заст. директора з навчально-виховної роботи

детальніше>>


Зільбер Дмитро Олександрович
Заст. директора з адміністр-фінансових питань

детальніше>>


Башкірова Наталія Олегівна

Башкірова Наталія Олегівна
Керівник відділення дошкільно-позашкільної освіти

детальніше>>