Экономический лицей Киев, Украина

Політико-правовий коледжПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ «АЛСКО» - один з найвідоміших закладів вищої та фахової передвищої освіти столиці, є ровесником незалежної України. У 2022 році коледж відсвяткував своє 30-річчя з дня заснування.

Термін навчання:

після 9 класів: 4 роки (3 роки 10 місяців)
після 11 класів (2 роки 10 місяців), та заочного відділення: 2-3 роки

Потрібна консультація?

Телефонуйте до Приймальної комісії за тел.: (067)-505-83-40, (044)-483-69-68,

або замовте консультацію.

Ми з задоволенням допоможемо вам з'ясувати всі подробиці

Випускники коледжу, продовжують своє навчання та професійну спеціалізацію до отримання кваліфікації «бакалавр» завдяки співпраці коледжу із провідними закладами вищої освіти України, серед яких:

Київський університет права НАН України (провідний заклад вищої освіти, в рамках, спільного із коледжем, науково-навчального комплексу),
Національний університет імені Тараса Шевченка,
Національна Академія МВС України,
Академія адвокатури України,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

ліцензія сертифікат про акредитацію ліцензія

Дивитись всі документи >>

З'явилися запитання?

Замовляйте консультацію спеціаліста

З моменту заснування у 1992 році і по теперішній час, діяльність коледжу на освітньому просторі створила імідж надійного навчального закладу із розвиненою системою ступеневої освіти. Програми навчально-виховної діяльності коледжу відповідають сучасним критеріям і стандартам державної та світової освіти, що забезпечують фундаментальну, загальнокультурну та правовиховну, практичну підготовку фахівців-юристів.

Коледж "АЛСКО"Основна концепція діяльності коледжу – підготовка сучасних фахівців з права та політики, які володіють високими професійними, інтелектуальними та моральними якостями, здатні очолити процеси економічних перетворень в Україні як сьогодні, так і в майбутньому.

Коледж "АЛСКО" - це сучасний навчальний заклад фахової передвищої освіти з розширеною та багатоступеневою структурою різновікових освітніх послуг, якість яких базується на сучасній матеріальній, методичній та кадровій базі. У коледжі створені належні умови не тільки для опанування майбутньою професією, а й для всебічного розвитку гармонічної особистості - бібліотека, читальна зала, спортивний зал, працюють гуртки, секції та факультативи.

юридичний коледжМетою професійної діяльності випускника - молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) є охорона і захист прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності, сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави. Результати професійної діяльності молодшого спеціаліста - юриста закріплюються у відповідних нормативних документах, які мають офіційний характер і встановлену законом форму.

професія юристВипускник коледжу придатний для роботи в органах юстиції та судової системи, органах РАГС, органах внутрішніх справ, апараті органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організацій всіх форм власності і видів господарювання.

Молодший спеціаліст-юрист (фаховий молодший бакалавр) підготовлений для професійної діяльності у сфері юридичної практики, особливо як фахівець, що здійснює організаційно-технічний супровід юридичної діяльності.

Сфери використання молодшого спеціаліста-юриста:

 • органи правосуддя;
 • органи самоврядування та виконавчої влади;
 • органи юстиції;
 • органи внутрішніх справ і митного контролю;
 • юридична служба народного господарства.

Він може займати первинні посади:

 • секретаря суду;
 • секретаря судового засідання;
 • судового розпорядникаж;
 • судового виконавця;
 • секретаря сільської та селищної Ради народних депутатів;
 • спеціаліста І-ІІ категорії органів РАГСу;
 • архіваріуса;
 • інспектора митної служби ІІІ кат.;
 • інспектора по кадрах;
 • діловода;
 • помічника керівника юридичної служби;
 • помічника нотаріуса;
 • спеціаліста 1-2 категорій державної установи;
 • юристконсульта на підприємствах та організаціях всіх форм власності, тощо.

На новий 2023-2024 навчальний рік студентам І-го курсу пропонується вивчення спецкурсів, пов’язаних з мистецтвознавством, зокрема, опанування засад світової та вітчизняної практики правового регулювання оцінювання майна, витворів мистецтва, творів художнього та музичного національного надбання, архітектурних пам’ятників, та інших складових сфери інтелектуальної власності, що можуть бути віднесені до національної культурної спадщини України.

Також новелою сучасного навчального процесу має стати широке вивчення засад загальної та юридичної психології. В майбутньому заплановане створення спеціалізованої групи аналітико-юридичного профілю, де планується розглядати, крім інших обов'язкових курсів - курси психології та спецкурси пов'язані із фукнціонуванням соціальних мереж. Зокрема в центрі уваги будуть знаходиться питання боротьби із киберзлочинністю та кібершахрайством. Також варіативною складовою освітньо-професійної програми передбачено підготовку юристів - спеціалістів із правового регулювання ігор в мережі Інтернет, рекламноі діяльності у соціальних мережах. Детальніше

За своїм викладацьким, науково-практичним та навчально-методичним потенціалом коледж належить до відомих навчальних закладів України, що забезпечують фундаментальну, загальнокультурну, правовиховну та практичну підготовку фахівців-юристів. У коледжі створені належні умови не тільки для опанування майбутньою професією, а й для всебічного розвитку особистості - бібліотека, читальна зала, спортивний зал, працюють гуртки, секції та факультативи тощо.

Всі різновікові навчальні та навчально-виховні заклади «АЛСКО» структуровані та об’єднані у багатоступеневу систему наступності освіти:

Коледж ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки України зі спеціальності «Право», освітньо-кваліфікаційного рівня - "молодший спеціаліст", освітньо-професійного рівня - "фаховий молодший бакалавр", та має ліцензію Головного управління освіти і науки КМДА на позашкільну та дошкільну освіту.

У квітні 2019 року коледж успішно пройшов планову акредитацію спеціальності. Рішенням Акредитаційної комісії України згідно подання Експертної ради із права, коледж визнано акредитованим в галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст за денною та заочною формами навчання.

спеціальність правоСтуденти коледжу приймають активну участь у районних, міських та загальнонаціональних олімпіадах і турнірах із правових дисциплін. Нагороджені дипломами Малої академії наук учнівської молоді. Постійно студентів коледжу відзначають серед кращих учасників науково-практичних конференцій провідних навчальних та наукових установ України.

студентська інформаційно-звітна газета ІнформерВ коледжі активно запроваджується студентське самоврядування. Щомісяця виходить студентська інформаційно-звітна газета «Інформер», що висвітлює життя студентів та коледжу в цілому. На сторінках газети висвітлюються актуальні новини, огляди подій, важливих для молодого покоління майбутніх юристів, перспективи майбутньої професії.

коледж КиївТаких значних успіхів у навчанні та правовиховній освіті студенти досягають завдяки наполегливій роботі високопрофесійного професорсько-викладацького складу коледжу, до якого входять професори і доценти права, а також працівники-практики правоохоронної сфери, органів прокуратури, адвокатури України, податкових органів, державних та комерційних структур. Провідні викладачі коледжу є авторами монографій, підручників, посібників, навчальних програм.

технікум КиївКоледж та професорсько-викладацький колектив багаторазово нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України, дипломами та відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київської міської ради, Академії Педагогічних наук України, грамотами Президії Національної Академії Наук України, Спілки юристів України. Ми з гордістю представляємо деякі останні наші досягнення, відзначені керівництвом Дарницького району. Вже 4 роки поспіль коледж є переможцем конкурсу Дарницького району м. Києва «Меценат року» у номінації «З турботою про дошкільнят».

Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія Миколаївна
Директор

детальніше>>


Наконечна Тетяна Володимирівна

Наконечна Тетяна Володимирівна
Заст. директора з навчально-виховної роботи

детальніше>>


Зільбер Дмитро Олександрович
Заст. директора з адміністр-фінансових питань

детальніше>>


Башкірова Наталія Олегівна

Башкірова Наталія Олегівна
Керівник відділення дошкільно-позашкільної освіти

детальніше>>